Výrobcovia investičného zlata

Najznámejší výrobcovia akreditovaný v LBMA (London Bullion Market Association) ktorí vyrábajú odliatky zo zlata podľa medzinárodného štandardu Good Delivery:

Munze Osterreich
spoločnosť ktorej korene siahajú až do roku 1194 z čias Rakúskeho cisára Leopolda VI.

UMICORE SA, Belgicko
Spoločnosť získava drahé kovy recykláciou elektronického šrotu a katalyzátorov z automobilov.

WC Heraeus GmbH, Nemecko
Spoločnosť vyrába priemyselné elektrotechnické výrobky hlavne pre automobilový priemysel.

Argor-Heraeus SA, Švajčiarsko
Spoločnosť je zameraná na rafináciu a výrobu polotovaru z drahých kovov pre klenotnícky
priemysel.

Pamp SA, Švajčiarsko
Spoločnosť vyrába drahé kovy pre elektrotechnický a chemický priemysel a polotovary
pre klenotníkov

Johnson Matthey, Kanada
Spoločnosť sa zaoberá recykláciou katalizátorov z automobilov a katalyzátorov chemických
a farmaceutických látok.

Rand Rafinery, Južná Afrika
Banská spoločnosť zameraná na ťažbu a odlievanie drahých kovov.

Valcambi SA, Švajčiarsko