Využitie zlata

Zlato sa stalo dôležitým materiálom v mnohých moderných aplikáciách a zohráva rozhodujúcu úlohu v rozvoji priemyselnej a ekonomickej činnosti v Európe, ako aj v ostatných častiach sveta. Zlato, ako mnohé iné kovy, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života.
Zlato je mäkký, ušľachtilý kov žltej farby, ktorý je v porovnaní s inými kovmi veľmi odolný voči bežným chemickým vplyvom. Na zlato takmer nepôsobia vonkajšie vplyvy a nepodlieha korózii. Zlato je odolné voči kyselinám, zásadám aj soliam. Zlato je rozpustné v lúčavke kráľovskej (zmes koncentrovanej kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej) a v roztokoch kyanidov. Zlato sa vyznačuje vysokým leskom, tepelnou a elektrickou vodivosťou, ťažnosťou a kujnosťou. Zlato je nevyhnutný materiál, ktorý zabezpečuje spoľahlivosť mnohých výrobkov, od zubného lekárstva po lietadlové motory. Od prvotných čias, kedy sa zlato používalo najmä v šperkárstve, jeho vynikajúce schopnosti a výnimočné vlastnosti umožnili širokú škálu použitia v mnohých priemyselných odvetviach, ako napr. elektronika, medicína, výskum vesmíru atď.
Kovy a kovové zmesi zostávajú jedným zo základných vstupov pre procesy priemyselnej výroby a pre výrobky každodennej spotreby. Aj napriek novým vyvinutým syntetickým materiálom sa použitie a spotreba zlata plynulo zvyšuje.
Pri prvom stretnutí so zlatom si určite všimnete, že je zlatý predmet vzhľadom k svojim rozmerom neobvykle ťažký. Charakteristickou vlastnosťou zlata aj vysoká hustota, ktorá je 19x vyššia než voda, 2,5 x vyššia než železo či meď, skoro 2 x vyššia než striebro či olovo. Odliatok v tvare kocky v rozmeroch cca 3,7cm má hmotnosť až 1kg!!

Zlato v šperkárstve
Hlavný trh zlata dnes tvorí oblasť šperkárstva, ktorá využíva kolo dvetisíc ton zlata ročne. Nanešťastie, metódy hromadnej výroby postupne prevýšili zručnosti tradičných ručných remesiel, zanechajúc za sebou dlhoročnú tradíciu a uctievanú profesiu. Na výrobu farebných odtieňov a zlepšenia odolnosti kovov pri nosení sa používajú zliatiny kovov. Prostredníctvom zlievania sa dajú vyrobiť farebné odtiene od tmavožltých až po rýdze zlaté, pohybujúce sa od zelenej až po fialovú.

Zlato v elektronike
Druhé miesto v používaní zlata zastáva elektronika, ktorá využíva okolo 150 ton zlata ročne. Zlato je vynikajúci vodič elektriny a reflektor tepla. Preto sa široko využíva v elektronike a telekomunikačnej technike a nachádza sa v predmetoch každodennej spotreby, ako napr. kalkulačkách, mobilných telefónoch alebo počítačoch a v zložitejších zariadeniach, ako napr. vesmírnej mechanike, lietadlách a raketách.
Najvýznamnejšie použitie zlata v elektronike zahŕňa:
ukončenia kontaktov a konektorov na báze zlata, zlaté spojovacie drôty v polovodičových zariadeniach, hrubé a tenké zlaté vrstvy nanášané na plechy, pokovovanie rozprašovaním, spájkovací materiál na báze zlata, spájkovateľné povrchy na báze zlata na doske s plošnými spojmi

Zlato ako investičná komodita
Ako história mnohokrát ukázala, zlato bolo najlepšou ochranou pred finančnou katastrofou. V prípade astronomickej inflácie, ochromujúcej deflácie či dokonca pri rozpade finančného trhu, poskytuje zlato bezpečie a istotu. Ako ukázali mnohé pády menových systémov, tí ktorí vlastnili zlato, nezostali bez prostriedkov. Ku zlatu sa ľudia uchyľujú tradične a inštinktívne.

Zlato v medicíne
Fantastické schopnosti zlata inšpirovali staroveké generácie v ich lekárskom používaní. Naši predkovia verili, že zlato má uzdravujúcu silu. V modernej dobe je tento zázračný kov centrom vedeckých a lekárenských výskumov. Zdá sa, že pre tie isté biologické príčiny, pre ktoré sa zlato používa v stomatológii, je vhodné pre použitie vo veľkom množstve priamych lekárskych aplikácií. Zmesi zlata už preukázali svoju účinnosť pri niektorých liečbach rakoviny, tak ako pri liečbe artritídy, reumatizmu a zápalov. Iné lekárske použitie zahŕňa zlaté drôtiky pre kardiostimulátory, implantáty, náplastí, ampuliek atď.

Zlato v zubnom lekárstve
V stomatológii sa zlato vysoko oceňuje pre jeho vlastnosti – zlato neoxiduje, nehrdzavie, nie je toxické, nespôsobuje alergie a je biokompaktné. Zlato sa v tomto type aplikácie používa už okolo 2700 rokov a použitie zlata sa v modernej stomatológii stále rozširuje. Zlato sa používa na vykladanie, korunky a mostíky, zvyčajne sa používa ako zliatina s inými vzácnymi kovmi. Japonsko zostáva vedúcim výrobcom dentálneho zlata, nasleduje ho Nemecko a Spojené Štáty Americké.